Gå til innhold

Spikkestad

Spikkestad Områdeforum

Spikkestad Områdeforum samler de største grunneierne i Spikkestad sentrum. Forumet jobber med å utarbeide en masterplan som skal svare ut foreliggende sentrumsplan.

Spikkestad Områdeforum ble opprettet før sommeren 2021. Forumet ønsker å etablere en gjensidig dialog med den nyetablerte storkommunen, slik at man sammen kan utarbeide en felles visjon for utviklingen av Spikkestad sentrum.

Områdeforumet skal bygge videre på de gode ambisjonene i områdeplanen for Spikkestad sentrum og utarbeide en ny masterplan. Et viktig verktøy i dette arbeidet vil være å utarbeide et bygulvskart for området. Kartet skal avdekke ulogiske overganger mellom de ulike detaljplanene innenfor sentrumsplanene, og vil gjøre kommunikasjonen omkring prosjektet både i forhold til naboer, interessenter, planmyndigheter, politikere og eventuelle leietakere mer oversiktlig og lettfattelig.

Medlemmer

Leder

Pilares Eiendom

47 46 70 27 |