Gå til innhold

Strategi

Ressursgruppe Strategi

Ressursgruppe Strategi har ansvar for årlig revidering av OMAs strategi, organisasjonsstruktur, medlemsmodell og vedtekter ved behov. Gruppen jobber etter bestilling fra styret.

OMA har de siste årene økt takten betydelig med flere nye ressursgrupper, mer helhetlig fokus rundt byutvikling, samarbeid, involvering og nye aktiviteter. RG:Strategi legger til rette for god koordinering mellom alt OMA gjør og engasjerer seg i. Ressursgruppen ser også på hvordan OMA kan nå og involvere en større bredde av aktører og personer som er involvert i byutviklingen i Oslo.

 

Medlemmer

Leder

Skanska

98 21 04 21 |

Siste artikler fra Strategi: