Gå til innhold

Arrangementer

Tid og sted

byMad

Pilestredet 27

0164 Oslo

Tirsdag 22. november 2022

Kl 17.00–20.00

nov.

22

Arkitektlandskampen

Arkitektlandskampen

Kl 17.00 | byMad, Oslo

Tid og sted

byMad

Pilestredet 27

0164 Oslo

Tirsdag 22. november 2022

Kl 17.00–20.00

Arkitekturen er utsatt for en økende grad av økonomisk og kulturell globalisering.

Dette er intet nytt for danskene hvor de store tegnestuene henter 50% av inntektene sine utenfor hjemmemarkedet. I Norge er den samme andelen 1%. Mens danske og svenske arkitektfirmaer inntar det lukrative arkitekturmarkedet i Oslo, er det veldig liten bevegelse andre veien.

Vi spør: Hva er årsaken? Er de svenske og danske arkitektene bedre enn de norske eller er de bare smartere til å tenke penger? Er svaret at det danske og svenske markedet for arkitekter er mer lukket enn det norske? Og er Oslo nå blitt det skandinaviske utstillingsvinduet for arkitektur fordi konkurransen er hardest her?

Disse svarer:

Innledning:

Nicolai Riise, Mad arkitekter

Deltakere:

Svensken: Jessica Lanham, Krook & Tjäder Arkitekter AS

Dansken: Kristian Ahlmark, SHL Architects

Nordmannen: Kaja Melbye, Hille & Melbye Arkitekter