Gå til innhold

Om OMA

Et forbilde for byutvikling

OMA utvikler de ledende arenaene og er det viktigste nettverket for helhetlig og bærekraftig byutvikling. Vi setter agenda og skaper samhandling på tvers av eiendomsbransjen, myndigheter, næringsliv og innbyggere i Osloregionen.

OMAs områdeforum møtes hvert kvartal. Her er Skøyen Områdeforum på en befaring på Harbitz Torg.

Visjon

Oslo – et forbilde for byutvikling.

Arenaer

OMA skal skape og videreutvikle arenaer både lokalt og internasjonalt som i sterkest mulig grad støtter opp om foreningens formål. Våre nåværende arenaer er

  • Oslo Urban Week
  • Områdeforum
  • Kafédialog
  • Studieturer (Masterclass)
  • Frokostmøter
  • Dialogmøter med det offentlige
  • MIPIM og andre internasjonale arenaer

 

Ressursgrupper

OMA Ressursgruppe bistår med å oppfylle foreningens formål, gjennomføre gjeldende strategi og innfri overordnede målsetninger. Her ser du våre ressursgrupper.

Områdeforum

OMA Områdeforum er vårt fremste verktøy for samarbeid om bedre byutvikling i praksis. Formålet er å stimulere til økt samarbeid mellom grunneierne for å få til en helhetlig områdeutvikling, framfor å se på enkeltprosjekter. Her ser du våre områdeforum

Her finner du samtlige bygulvskart utarbeidet i regi av OMAs områdeforum.

Vedtekter og Strategi

Administrasjonen

Rasmus Reinvang

Administrerende direktør

rasmus@oslometropolitanarea.no

92032515

Ida Hjeltnes

Utviklingsdirektør

ida@oslometropolitanarea.no

91371137

Maria Brox

Kommunikasjonsrådgiver

maria@oslometropolitanarea.no

+47 906 32 686

Ruben N. Karlsen

Head of Event & Community

ruben@oslometropolitanarea.no

+47 942 83 965

OMAs historie

OMA er inne i sitt ellevte år som byutviklingsorganisasjon.

OMA, tidligere kjent som Oslo Metropolitan Area, ble stiftet i en container på Sukkerbiten i 2012. Foreningen som ble opprettet med formål om å koordinere Oslos deltakelse på MIPIM, har utviklet seg til å bli den ledende arenaen for å fremme god byutvikling i Osloregionen.

Styret

Mathis Grimstad

Styreleder

mathis@soeiendom.no

412 94 865

Synnøve Lyssand Sandberg

Styremedlem

synnove.sandberg@skanska.no

93 44 44 30

Stian Berger Røsland

Styremedlem

s.rosland@selmer.no

901 64 245

Charlotte Helleland

Styremedlem

charlotte@dark.no

930 64 284

Øystein Thorup

Styremedlem

oft@avantor.no

95 84 38 34

Maren Bjerkeng

Styremedlem

Maren@aspelinramm.no

98 47 64 19

Richard Kristensen Kruse

Styremedlem

Richard.Kristensen.Kruse@storebrand.no

95 77 74 35

Julie Sjøwall Oftedal

Styremedlem

Julie@a-lab.no

93 03 59 06

Organisasjonsstruktur

Vår administrasjon samarbeider tett med ressursgruppene om å oppnå OMAs formål. Ressursgruppene er åpne for våre medlemmer og rekruttering skjer på løpende basis. Under RG:Områdeutvikling sorteres våre områdeforum.

Bli medlem

Er du opptatt av helhetlig og bærekraftig byutvikling? Dersom du også har et bankende hjerte for utvikling av Osloregionen, er du velkommen til å søke OMA-medlemskap.

Les mer