Gå til innhold

Arrangementer

Tid og sted

Advokatfirmaet Haavind AS

10 Haakon VIIs gate

0161 Sentrum Oslo

Onsdag 15. mars 2023

Kl 18.00–21.00

mars

15

Årsmøte i OMA

Årsmøte i OMA

Kl 18.00 | Advokatfirmaet Haavind AS, Oslo

Tid og sted

Advokatfirmaet Haavind AS

10 Haakon VIIs gate

0161 Sentrum Oslo

Onsdag 15. mars 2023

Kl 18.00–21.00

Velkommen til årsmøte, og spennende innledninger ved Erik Lae Solberg (H) og Oslos nye byantikvar Ellen Hole.

Innkalling til årsmøte i Oslo Metropolitan Area

Saksliste

– Hvis jeg blir byrådsleder. Byutvikling med et Høyebyråd. v. Eirk Lae Solberg, Høyres byrådslederkandidat.

– Balansen mellom vekst og vern. v. Ellen Hole, Oslos nye byantikvar

Utenfor dagsorden:

Sak 01/23 Godkjenne innkallingen

Sak 02/23 Valg av møteleder og referent

Sak 03/23 Valg av to personer til å undertegne protokollen

Sak 04/23 Oslo Urban Week 2023 i Vika. v. Maren Bjerkeng, leder av programkomiteen

Sak 05/23 Godkjenning av årsberetning 2022

Sak 06/23 Godkjenning av årsregnskap 2022

Sak 07/23 Godkjenning av budsjett 2023

Sak 08/23 Medlemskontigent for 2024

Sak 09/23 Endring av vedtekter

Sak 10/23 Valg av nytt styre v. Emil Paaske, leder av valgkomiteen

Sak 11/23 Presentasjon av OMAs nye utviklingsdirektør

Sak 12/23 Innkomne forslag

Sak 13/23 Valg av revisor