Gå til innhold

Arrangementer

Tid og sted

Youngs nede

Youngstorget 3

Oslo

Fredag 24. september 2021

Kl 09.00–11.00

sep.

24

Rundebordskonferanse – den resirkulerte byen

Rundebordskonferanse – den resirkulerte byen

Kl 09.00 | Youngs nede, Oslo Arrangementet er for inviterte

Arrangementet er for inviterte

Tid og sted

Youngs nede

Youngstorget 3

Oslo

Fredag 24. september 2021

Kl 09.00–11.00

OMA Ressursgruppe Kommuneplan har invitert Byrådsavdeling for byutvikling, Byrådsavdeling for næring og eierskap, byutiklingsutvalget, PBE og Byantikvaren til rundebordskonferanse. Her skal vi diskutere transformasjon og ombruk.

Oslo skal bli tilnærmet utslippsfri allerede i 2030. Derfor setter to sentrale kommunale dokumenter ombruk i førersetet av byutviklingen. I planprogrammet for revisjon av kommuneplanens arealdel er det lagt høye ambisjoner om å øke graden av ombruk knyttet til eksisterende bygningsmasse. I høringsutkastet til Kulturmiljømeldingen slås det tilsvarende fast at kulturmiljøer og kulturminner gjennom vern og utvikling skal «bidra til at byen når klima- og bærekraftsmål».

Følgende spørsmål skal diskuteres:

  • Hvilke kriterier skal anføres for å vurdere om et bygg skal rives eller kan få et nytt liv?
  • Hvordan skal ambisjonen om økt ombruk pga klimahensyn avveies mot andre hensyn?
  • Kan ombruk bli økonomisk lønnsomt?
  • Det skal bli vanskeligere å rive bygg, må det ikke da bli enklere å transformere bygg?

Innlegg av bl.a Stian B. Røsland, OMA, Hanne E. Marcussen, byråd for byutvikling, Victoria M. Evensen, byråd for næring og eierskap og Janne Wilberg, byantikvar.

 

Arrangementet er kun for inviterte. Forespørsel kan rettes erling@fossen.as