Gå til innhold

Arrangementer

Tid og sted

Youngs Oslo, nede

Youngstorget 3

Oslo

Onsdag 10. november 2021

Kl 09.00–11.00

nov.

10

Rundebordskonferanse – medvirkning

Rundebordskonferanse – medvirkning

Kl 09.00 | Youngs Oslo, nede, Oslo Arrangementet er for inviterte

Arrangementet er for inviterte

Tid og sted

Youngs Oslo, nede

Youngstorget 3

Oslo

Onsdag 10. november 2021

Kl 09.00–11.00

OMA har invitert Byrådsavdeling for byutvikling, byutviklingsutvalget, PBE og Høgskolen i Oslo til en rundebordskonferanse hvor vi skal diskutere hvordan man sikrer god medvirkning.

«Byrådet vil sikre god og reell medvirkning i byutviklingen, og involveringen bør skje på et tidlig tidspunkt i planarbeidet» står det i den rødgrønne byrådserklæringen fra 2019. Men god medvirkning er en krevende øvelse som fort kan bli en skinnmanøver, eller en arena hvor bare organiserte særinteresser med ropert vinner fram. På OMAs andre rundebordskonferanse spør vi hvordan en god medvirkningsprosess ser ut.

Følgende spørsmål skal diskuteres:

  • Hva er medvirkning?
  • Hvorfor skal vi ha medvirkning innenfor byutvikling når det ikke er vanlig på andre politikkfelter?
  • Hvordan ser en god medvirkningsprosess ut?
  • Bør kommuneplanen være bindende for alle parter selv om de har hatt andre primærstandpunkter?

Innledninger ved bl.a byråd Hanna E. Marcussen, Kristin Reichborn-Kjennerud, Oslo MET og Stian B. Røsland, leder av Ressursgruppe Kommuneplan.

Invitasjon til rundebordskonferansen er sendt til Byrådsavdeling for byutvikling, byutviklingsutvalget, Plan- og bygningsetaten og Høgskolen i Oslo. Arrangør er OMA’s ressursgruppe for kommuneplan.

En rundebordskonferanse defineres som en «konferanse av mindre formell karakter hvor deltagerne er likestilt når de møtes til drøfting rundt et gitt emne» (Det Norske Akademis Ordbok).