Gå til innhold

Arrangementer

Tid og sted

Byens Tak

2A Youngstorget

0181 Sentrum Oslo

Torsdag 13. april 2023

Kl 17.00–19.00

april

13

Slaget om Oslo S

Slaget om Oslo S

Kl 17.00 | Byens Tak, Oslo

Tid og sted

Byens Tak

2A Youngstorget

0181 Sentrum Oslo

Torsdag 13. april 2023

Kl 17.00–19.00

Høyhusprosjektene står i kø rundt Oslo S. Samtidig har James Stove Lorentzen (H) - leder av byutviklingsutvalget, gått ut i Aftenposten og etterlyst helheten mellom de mange høyhusprosjektene. Hva er vel bedre enn å diskutere høyhus fra toppen av et høyhus med utsikt til området vi snakker om?

Viktige spørsmål:

Trenger vi flere kontorbygg? Kan vi også få boliger rundt Oslo S?

Bør vi ha et romlig organiserende prinsipp – f.eks. tuebyen – der det høyeste bygget er i midten med fallende høyder?

Hvordan henger høyprosjektene sammen på bygulvet?

Vil de massive investeringene føre til en forsterket gentrifisering av tilstøtende områder?

Innlegg ved James Stove Lorentzen (H), leder av byutviklingsutvalget

Siri Jæger Brudvik, leder Oslo Arkitektforening

Sverre Landmark, partner ProBiz

Hanne Sophie Solhaug, avdelingsdirektør Plan og Bygningsetaten