Gå til innhold

Aktuelt

Boligreserven i Oslo er ca. 6000 boliger

OMA Ressursgruppe Boligutvikling mener boligreserven i Oslo er langt unna Plan- og bygningsetatens anslag på 27.000.

Pressemelding 22. februar 2021

De største boligutviklerne i Oslo har samlet seg i OMA Ressursgruppe Boligutvikling og kommet fram til et omforent antall boliger i byens reserve som vi mener er ca. 6000 boliger.

Antallet er beregnet etter Plan – og bygningsetatens oppdaterte reguleringsreserve offentliggjort 22. februar 2021. Vårt antall er kommet fram ved at samtlige boligprosjekter som er regulert er gjennomgått og vurdert.

Viktig å komme fram til et omforent tall

–  Det er viktig at boligutviklerne og kommunen klarer å komme fram til et omforent tall på hvor stor den reelle boligreserven er, slik at nødvendige tiltak for å regulere et tilstrekkelig antall boliger kan bli truffet. Vi er ikke opptatt av å gjøre det unødvendig vanskelig for kommunen med disse tallene, men det er vår mening at det er relativt enkelt å komme fram til et omforent og transparent tall på hvor stor boligreserven faktisk er, sier Geir Johnsen, leder av Ressursgruppe Boligutvikling, og fortsetter. – Våre tall er lavere enn de kommunen opererer med, men vi mener de er mer realistiske ved at vi bl.a. har trukket ut boliger fra områdereguleringer. Veien fram dit er lang av flere grunner og disse boligene er ikke spadeklare på mange år.

Ønsker å enes om definisjon og tiltak

Antallet på ca 6000 boliger er kommet fram ved at tallene for områdereguleringer, omsorgsboliger, studentboliger, boliger som er under oppføring eller i salg, boliger der det kommer ny reguleringsplan eller boliger som er innbefattet av reguleringer som er utdaterte, er justert.

–  De akselererende boligprisene i Oslo er dypt bekymringsverdig for alle, og tiltak må treffes snarest. Vi har allerede hatt et innledende møte med byråd Arild Hermstad og byrådsavdeling for byutvikling og konstatert at vi har sammenfallende syn, – også at det må skilles mellom grunneiere og utbyggere i det offentlige ordskiftet. Vårt ønske i OMA er å gå i videre dialog med kommunen slik at vi snarest mulig kan enes om en definisjon av hvilke vedtatte reguleringsplaner som skal legges til grunn for byens reserve, og deretter enes om tiltak som vil øke takten på boligutviklingen.

Ressursgruppen anbefaler følgende presiseringer av definisjoner:

  • Reguleringsreserve omhandler både område- og detaljregulerte boliger.
  • Arealreserve omhandler områdereguleringer som kan utvikles på lang sikt,
  • Boligreserve omhandler boliger som er detaljregulert. Først på dette stadiet er politiske prosesser avsluttet og ansvaret for å videreutvikle eiendommene for salg og produksjon er hos grunneierne og utbyggerne.

For mer informasjon, ta kontakt med Geir Johnsen, leder av OMAs ressursgruppe for boligutvikling, på telefon 902 34 850.