Gå til innhold

Aktuelt

Dialogmøte om medvirkning

I dag gjennomførte OMA Ressursgruppe Kommuneplan et dialogmøte hvor vi diskuterte hva god medvirkning er og hvordan man sikrer gode medvirkningsprosesser.

Representanter fra byrådsavdeling for byutvikling, Bymiljøetaten, OsloMet, utviklere og arkitekter var invitert til å diskutere hvordan en god medvirkningsprosess ser ut.

Innlegg av blant annet Rasmus Reinvang (byrådssekretær i byrådsavdeling for byutvikling) Gro Sandkjær Hanssen (samfunnsforsker på OsloMet), Aslaug Tveit (daglig leder i Leva Urban Design) og Stian B. Røsland (leder av Ressursgruppe Kommuneplan) m.fl. ga gode innspill til å diskutere følgende spørsmål:

  • Hva er medvirkning?
  • Hvorfor skal vi ha medvirkning innenfor byutvikling når det ikke er vanlig på andre politikkfelter?
  • Hvordan ser en god medvirkningsprosess ut?
  • Bør kommuneplanen være bindende for alle parter selv om de har hatt andre primærstandpunkter?

Dialogmøtet ga ny innsikt som vi håper deltakerne tar med seg videre i sitt arbeid med medvirkningsprosesser. Hovedpoenger vi tar med oss videre er viktigheten av tillit mellom samtlige aktører. For å få til dette er det avgjørende å avklare forventninger til hva man faktisk kan påvirke og hva som ikke er mulig å påvirke. Medvirkning bør ikke administreres som en ad hoc-prosess på siden av det man holder på med, det må integreres i hele utviklingsprosessen og jobbes systematisk med over tid.

Om lag tretti fremmøte diskuterte hvordan vi sikrer gode medvirkningsprosesser.