Gå til innhold

Aktuelt

Norske landskapsarkitekters forening – nå OMA-medlemmer

NLA vil gjøre mer sammen med andre for å fremme god landskapsarkitektur og god stedsutvikling, og ønsker å bidra med deres fagkompetanse inn OMAs fellesskap ved å møtes på arenaer sammen med andre roller for det beste for byutviklingen.

(Norske Landskapsarkitekters Forening (NLA) er en fagideell interesseorganisasjon for norske landskapsarkitekter med eksamen fra godkjent høyere profesjonsutdanning (masternivå).

Foreningen har som formål å fremme utviklingen av landskapsarkitektur og hagekunst og å ivareta standens interesser. Landskapsarkitektprofesjonen er delvis overlappende og tett knyttet opp til arkitektprofesjonen med hensyn til metodiske tilnærminger ved planlegging og prosjektering av fysiske omgivelser på alle plan- og detaljeringsnivå, men har en dypere forankring og spisskompetanse knyttet til planlegging, formgivning og prosjektering av alle typer landskap fra svært naturlig til svært urbant landskap.

Hvorfor OMA-medlem:
NLA vil gjøre mer sammen med andre for å fremme god landskapsarkitektur og god stedsutvikling, og ser at vi har noe å bidra med inn i OMAs fellesskap. God landskapsarkitektur trenger gode landskapsarkitekter, men også visjonære eiendomsutviklere og arkitekter, fremoverlente private og offentlige bestillere og planleggere, kompetente entreprenører og anleggsgartnere, m.fl., og vi vil møtes på arenaer sammen med andre roller for det beste for byutviklingen, understreker generalsekretær Line Oma .

Foto: Anne Guro Røsæg

Vi i OMA er veldig glade for å få NLA med på OMA-laget. Det vil bredde og styrke verikjeden vi representerer som nettverksorganisasjon, og måten og tilnærmingen vi har til bærekraftig byutvikling med gode steder og grønne omgivelser vi ferdes og oppholder oss i årene fremover, poengterer OMAs fungerende daglig leder og utviklingsdirektør Ida Hjeltnes.

Velkommen til Line Oma og resten av fagmiljøet i NLA!