Gå til innhold

Aktuelt

OMA bidrar i Fagseminar om Bylivsundersøkelsen 2024 i Oslo Rådhus

Levende Oslo inviterer til fagseminaret fredag 3. mai om "Bylivet i Oslo sentrum i dag og utviklingen siste ti år" om den nylig publiserte Bylivsundersøkelsen 2024. OMAs daglige ledelse bidrar i seminar med refleksjoner og innspill om bylivet i Oslos sentrumssone og hvordan vi kan sikre et godt byliv de neste mange årene.

Påmelding og nærmere info her:

https://www.oslo.kommune.no/byutvikling/levende-oslo/fagseminar-om-bylivsundersokelsen-2024-i-oslo-radhus-3-mai

For evt. spørsmål, kontakt fung. daglig leder og utviklingsdirektør Ida Hjeltnes