Gå til innhold

Aktuelt

OMA etablerer Ressursgruppe Boligutvikling

Ressursgruppe Boligutvikling skal være en konstruktiv partner mot kommunen for å finne nye boligformer, og garantere for høy kvalitet når takten på boligbyggingen må opp.

OMA har etablert en ressursgruppe for boligutvikling. Ressursgruppe Boligutvikling skal være en konstruktiv partner mot kommunen for å finne nye boligformer, og garantere for høy kvalitet når takten på boligbyggingen må opp. Ledet av Geir Johnsen fra Stor-Oslo Eiendom vil ressursgruppen i samråd med kommunen avdekke hva som er boligreserven, og samtidig samle inn opplysninger fra utviklerne på hvilke prosjekter som kan gå inn i boligreserven på sikt.

–  Det er viktig at planmyndigheter, politikere og utbyggere har samme virkelighetsforståelse av boligutviklingen i Oslo slik at vi sammen kan enes om reelle ambisjoner og nødvendige tiltak. Vi ønsker å skape et tillitsbasert samråd slik at vi i større grad kan agere langsiktig og planlagt, hvilket vil være til beste for byens innbyggere, sier Geir Johnsen.