Gå til innhold

Aktuelt

OMA etablerer Spikkestad Områdeforum

Spikkestad Områdeforum samler de største grunneierne i Spikkestad sentrum. Første oppgave er utarbeide en masterplan som skal svare ut foreliggende sentrumsplan for Spikkestad.

Før sammenslåing av Røyken og Asker ble det uttalt at Spikkestad var et satsningsområde, men med manglende kapasitet på vann- og avløpsnett og et utdatert renseanlegg på Lahell er det nå tilnærmet byggestans for nye prosjekter. Lokalbefolkningen opplever at Spikkestad blir akterutseilt når det gjelder utviklingen i den nye storkommunen, og frykter at Spikkestad skal bli en forglemt stasjonsby. Dette ønsker de største grunneierne i Spikkestad å gjøre noe med, og har nå samlet seg under Spikkestad Områdeforum. Leder for forumet, Jonas Norlin (Pilares Eiendom) mener det er avgjørende at det etableres et godt privat-offentlig samarbeid om utviklingen av området:

Med Spikkestad Områdeforum ønsker vi å etablere en gjensidig dialog med den nyetablerte storkommunen, slik at vi sammen kan skape en felles visjon for utviklingen av Spikkestad sentrum. Grunneierne ønsker å bidra til at området henger godt sammen, både fysisk og funksjonsmessig.

Skal utarbeide ny masterplan for Spikkestad

Områdeforumet skal bygge videre på de gode ambisjonene i områdeplanen for Spikkestad sentrum og utarbeide en ny masterplan. Et viktig verktøy i dette arbeidet vil være å utarbeide et bygulvskart for området. Kartet skal avdekke ulogiske overganger mellom de ulike detaljplanene innenfor sentrumsplanene, og vil gjøre kommunikasjonen omkring prosjektet både i forhold til naboer, interessenter, planmyndigheter, politikere og eventuelle leietakere mer oversiktlig og lettfattelig. Målet er å finne fram og løfte de viktigste prioriteringsmålene i fellesskap, men først må forumet få til et samarbeid med kommunen.

–  For å komme raskt i gang med videre arbeid med å virkeliggjøre visjonene i sentrumsplanene er det avgjørende at områdeforumet etablerer et godt samarbeidsforhold med Asker kommune, sier Jonas Pilars og fortsetter: Et oppstartsmøte med relevante kommunale aktører står nå på trappene og vi ser fram til å drøfte det videre arbeidet og legge en plan for det fremtidige utviklingsarbeidet, dernest å legge grunnlaget for en ønsket stedsutvikling av Spikkestad i Nye Asker kommune med mål om å stå klare med nye boliger og næringslokaler når renseanlegget ferdigstilles i 2026.

Disse er med i områdeforumet

Spikkestad Områdeforum består av Pilares Eiendom, Askerhalvøya Eiendom, Conceptor Eiendom, Avanti Eiendom, Bane NOR Eiendom og H Strøm Eiendom.

Grunneierne i Spikkestad var allerede en koordinert gruppe (Grunneierforum Spikkestad) og går nå inn under OMA-paraplyen som Spikkestad Områdeforum. OMA etablerer områdeforum over hele Osloregionen, med formål om at grunneierne skal samarbeide om en helhetlig områdeutvikling.