Gå til innhold

Aktuelt

OMA har kickstartet arbeidet med kommuneplanen: Flere problemstillinger å ta tak i

Det var fult hus da OMA kickstartet arbeidet med Oslos kommuneplan som nå er på høring til midt desember med faglig frokost hos vår medlemsbedrift Aspelin Ramm forrige uke.

  • Målet for frokostmøtet var å få en god start på OMAs videre arbeid med planen gjennom høringsfasen ved å samle en bredde av aktører fra det offentlige og private for sammen å løfte overordnede problemstillinger for videre diskusjoner og nærmere arbeid. Og det lyktes vi godt med, understreker Henrik Taubøll som er leder av OMAs ressursgruppe for kommuneplan.

Med innledende betraktninger om det utkastet som nå foreligger ved Hans Martin Aabø enhetsleder for overordnet plan og analyse fra Plan- og bygningsetaten om utkastet som nå foreligger var det duket for faglig diskusjon fra et høykompetent panel bestående av Stian Berger Røsland (Selmer), Synnøve Lyssand Sandberg (Skanska), Martin Rasch Ersdal (Grape Architects) og Kathinka Lien Augustine (StorOslo Eiendom), moderert av Maren Bjerkeng fra Aspelin Ramm.

Etterfulgt av politiske kommentarer fra byrådssekretær ved byrådslederens kontor Mansoor Hussain (AP) og representant fra byutviklingsutvalget Haakon Riekles (V). Deretter oppsummert ved OMAs utviklingsdirektør Ida Hjeltnes og leder av ressursgruppe for kommuneplan og partner i advokatfirmaet Haavind Henrik Taubøll.

  • Etter et vellykket frokostmøte denne uken, der mange problemstillinger kom opp – som planens detaljeringsgrad, utnyttelsesgrader, klimakrav, krav til leilighetsstørrelse og plassering av høyhus – er vi klare til å ta fatt på nærmere diskusjoner gjennom høsten, understreker Henrik Taubøll.

OMA engasjerer seg nå videre i utkast til ny arealdel for å bidra til en velfungerende plan for fremtidens Oslo ved å være en god sparringpartner i høringsfasen mellom ulike byutviklingsaktører og sentrale beslutningstakere, der Plan- og bygningsetaten blir invitert tilbake til oss for nærmere dialog og faglige sparring.

  • Her blir det blant annet viktig å drøfte nærmere kunnskapsgrunnlag som ligger til grunn for planens visjon om vekst med bolig- og næringsutvikling og hvilke rammer som foreligger for realisering av dette i praksis. Samt overordnet mål om å skape mer forutsigbarhet i ny plan og fornuftig balanse mellom detaljering og fleksibilitet. At man ikke ender opp med at det gode blir det bestes fiende, poengterer Ida Hjeltnes.

Det nedsettes en egen arbeidsgruppe i OMA ledet av Henrik Taubøll som vil ha ansvar for å koordinere innspill og arrangere rundebordmøter der spesifikke problemstillinger vil bli diskutert i detalj, med god støtte fra OMAs administrasjon.

  • Planen er omfattende og et særs viktig verktøy for våre medlemmer. Arbeidet med utkast til kommuneplan vil få en særlig prioritering i OMA gjennom høsten med god involvering fra bredden av vår medlemsmasse. Her vil vi også be om særlig innspill fra våre 13 områdeforum, avslutter OMAs utviklingsdirektør Ida Hjeltnes.