Gå til innhold

Drammen

Drammen Områdeforum

Drammen Områdeforum ble opprettet i 2021 med formål om å få fart på byutviklingen i Drammen. Forumets første oppgave er å ta fatt på oppstarten til revisjon av kommuneplanens arealdel.

Drammen Områdeforum samler flere sentrale eiendomsutviklere i Drammen. Forumets mål er å bidra til byutvikling gjennom å tenke hele områder framfor «frimerkeutvikling» der hver og en bare tenker på eget prosjekt. Det er også et mål å kunne være en samlet stemme overfor kommunen i overordnede saker.

Noe av det første forumet skal ta tak i, er å etablere et felles kart hvor sentrale eiendommer hos medlemmene markeres for å kartlegge potensielle samarbeidsområder mellom utviklerne. Det skal også gjøres innsats i forbindelse med revisjon av kommuneplanens arealdel. Drammen har nettopp fått sin første byantikvar, og forholdet mellom vern og utvikling skal diskuteres.

Medlemmer

Leder

Drammen Kommune Eiendomsutvikling

95 15 93 31 |