Gå til innhold

Aktuelt

Rundebordskonferanse om den resirkulerte byen

I dag gjennomførte OMA Ressursgruppe Kommuneplan en rundebordskonferanse, hvor temaet var den resirkulerte byen.

Byrådsavdeling for byutvikling, Byrådsavdeling for næring og eierskap, byutviklingsutvalget, PBE, Byantikvaren, arkitekter og utviklere var invitert til å diskutere hvordan vi – sammen – kan få til mer ombruk og transformasjon av bygg.

Innlegg av Hanna E. Marcussen, byråd for byutvikling, Victoria M. Evensen, byråd for næring og eierskap, Vidar Trædal, avdelingsleder byantikvaren, Sunniva Holmås, medlem byutviklingsutvalget, André Aasrud, seniorrådgiver i Klimaetaten/C40 Oslo og Sonja Horn, Entra m.fl. ga gode innspill til å diskutere følgende spørsmål:

  • Hvilke kriterier skal anføres for å vurdere om et bygg skal rives eller kan få et nytt liv?
  • Hvordan skal ambisjonen om økt ombruk pga. klimahensyn avveies mot andre hensyn?
  • Kan ombruk bli økonomisk lønnsomt?
  • Det skal bli vanskeligere å rive bygg, må det ikke da bli enklere å transformere bygg?

Dette er komplekse problemstillinger, men vi opplevde at man – på tvers av offentlig, privat, fag og politikk – er nokså enige om målsetningen. Den politiske spenningen ligger i at man ikke nødvendigvis er enig i hvordan man skal gjennomføre det. Det er ingen tvil om at regler og lovverk må moderniseres for å møte framtidens behov og etterspørsel knyttet til ombruk. Basert på samtalene i dette møtet vil Ressursgruppe Kommuneplan komme med innspill på hvordan dette kan gjøres.