Gå til innhold

Aktuelt

Dagsorden – OMAs årsmøte 19. mars 24

Påmelding her 

Innkalling: 

Kjære OMA-medlem,

Velkommen til OMAs årsmøte den. 19. mars kl 18.00 til 20.00.

Møtet finner sted hos Pressens Hus, i Skippergata 4, i Kvadraturen.
NB! Krever påmelding

Vi har et spennende program for kvelden, med både formelle og uformelle punkter på agendaen og byr også på forfriskninger og mulighet for mingling med bransjekolleger fra hele byutviklingsmiljøet.

Program (første halvdel):
Velkommen v/ Ida Hjeltnes, fung. daglig leder. & utviklingsdirektør

Stor takk til Erling Fossen, v/inviterte talere

Bli kjent med påtroppende administrerende direktør – samtale mellom Rasmus Reinvang og styreleder Mathis Grimstad

Arbeidet i Kvadraturen og samspill med kommunen, OUW 2024 og byjubileum! v/ leder av Kvadraturen Områdeforum Emelie Tornberg

Etatsdirektør i Plan- og bygningsetaten Siri Gauthun Kielland hilser årsmøtet og prater om hvordan Oslo skal bli «verdens beste by», sett fra etatens side

Politikerdebatt ledet av Rasmus Reinvang
Innledende ord fra Byråd for byutvikling James Stove Lorentzen etterfulgt av videre samtale med fraksjonsleder og byutviklingspolitisk talsperson for AP i Byutviklingsutvalget Tamina Sheriffdeen Rauf.

Vi ber hvert medlemsselskap registrere én delegat, med møte-, tale- og stemmerett i våre vedtakssaker.
Ditt selskap står fritt til å melde på medlemmer som ikke er stemmeberettiget, men ved stor pågang vil det settes opp en prioritert liste ved stor påmelding fra enkeltselskaper.

Dagsorden (andre halvdel):

Møteledere: Mathis Grimstad og nestleder Synnøve Sandberg

Sak 01/24 Godkjenne innkallingen

Sak 02/24 Valg av møteleder og referent

Sak 03/24 Valg av to personer til å undertegne protokollen

Sak 04/24 Godkjenning av årsberetning 2023

Sak 05/24 Godkjenning av årsregnskap 2023

Sak 06/24 Godkjenning av budsjett 2024

Sak 07/24 Medlemskontingent for 2025

Sak 08/24 Endring av vedtekter. v. Stian Berger Røsland

Sak 09/24 Valg av nytt styre v. Geir Graff-Kallevåg, leder av valgkomiteen

Sak 10/24 Annet

Sak 11/24 Innkomne forslag

Sak 12/24 Valg av revisor

Årsberetning 2023 kan du lese her
Valgkomiteens innstilling