Gå til innhold

Aktuelt

Samles om byutvikling

OMA er syv år og organisasjonen har nylig vedtatt sin nye strategi.

«Vi kaller endringene vi nå gjør OMA 2.0. Vi har ikke bare vedtatt ny strategi, men også laget en helt ny organisasjonsstruktur, der ressursgrupper skal bli motoren for å innfri visjonen. Vi har en særlig satsing på områdeutvikling, deriblant etablering av flere grunneierforum, som skal samle alle de viktigste aktørene – både grunneiere og planmyndigheter – i et område for å gjøre prosjektene bedre og omkampene færre»

Vibeke Ahlsand, styreleder i OMA