Gå til innhold

Aktuelt

Workshop om bygulvskart for Stor-Økern

Grunneiere og offentlige etater gikk sammen for å diskutere strekninger, utfordringer, muligheter, behov og veien videre for bygulvet på Stor-Økern.

OMA og Stor-Økern Områdeforum samlet, den 5. oktober 2021, grunneiere og de berørte offentlige etatene (PBE, BYM, EBY, VAV, Bydel Bjerke og Statens Vegvesen) til en fire timers digital workshop om bygulvskartet for Stor-Økern. Over førti deltakere – hvor omlag halvparten var fra kommunen – diskuterte strekninger, painpoints, muligheter, behov, ambisjoner og veien videre. Alle var enige om at dette bare er begynnelsen på et videre samarbeid.

En foreløpig konklusjon er at bygulvskartet ikke skal erstatte formelle plandokumenter, men at det er et dynamisk støtteverktøy som skal brukes til å

  • visualisere planer på ulike nivåer og fokusere på overganger mellom disse siden de ofte ikke fanges opp.
  • visualisere pain points og muligheter.
  • synliggjøre nye behov som dukker opp.
  • få en tredimensjonal forståelse av bygulvet.
  • fasilitere for medvirkning og samarbeid på tvers.
  • gjøre det lettere for almenheten å få innsikt i de mange planene for Stor-Økern.

Stor takk til alle som bidro! OMA ønsker nå å jobbe videre med å etablere bygulvskartet som et felles og åpent verktøy. Vi ønsker at kartet skal bli en plattform for dialog og diskusjoner, med formål om å skape en delingskultur på tvers av offentlige og private aktører. Slik kan vi – sammen – utvikle Stor-Økern på best mulig måte og bli et forbilde for byutvikling!