Gå til innhold

Aktuelt

Hovinbykonferansen vel gjennomført. Nå trengs det forsterket innsats.

Under tittelen «Stemmer fra Hovinbyen» gikk Hovinbykonferansen av stabelen den 18. -19. april på Økern. OMA deltok i flere arrangementer, og avsluttet konferansen med å peke vei for videre arbeid.

Lokale stemmer i fokus
Hovinbyen er Oslos største byutviklingsområde, og skal romme 30-40.000 nye boliger og inntil 50.000 -100.000 arbeidsplasser, og er like stort som Oslo innenfor Ring 1.

Årets konferanse, som ble arrangert for tredje gang,

satt fokus på lokale stemmer i Hovinbyen og samlet deltakere fra bla bygg og anlegg, eiendom, offentlig sektor og forskjellige organisasjoner for å diskutere hvordan lykkes med de ambisjoner og planer som foreligger for dette området.

Foto: Ida Hjeltnes

 

OMA var godt representert
OMA har tre godt etablerte områdeforumer i Hovinbyen. Stor Økern, Bryn og Helsfyr. Thoms Holth, leder av Områdeforum Stor Økern, deltok i seanse om transformasjonsprosjekter og rammeverk sammen med Jostein Øverby fra PBE og Anders Solheim fra EBY. Helhetlig byutvikling på Bryn ble også satt på dagsorden under konferansen. Her deltok leder av Bryn Områdeforum, Magnus Rognved, i et bredt panel med Tanja Lie, representant fra politiet, PBE og leder av miljø- og byutviklingskomiteen i Bydel Alna. Charlotte Helleland, styremedlem i OMA, og med god lokalkjennskap, deltok i samtale om hva som trengs i Hovinbyen nå og i fremtiden sammen med elevrepresentanter fra Bjerke VGS, byråd for byutvikling James Stove Lorentzen og forsker Gro Sandkjær Hansen.

Veien videre er avgjørende
OMAs utviklingsdirektør Ida Hjeltnes, hadde i oppgave å oppsummere konferansen og peke videre vei under tittelen Tillitt bygger Hovinbyen – steg for sted. Dette i godt kompaniskap med vårt medlem Halogen ved Eyvind Brox, som også har bistått PBE med å fange opp ulike stemmer under konferansen og i nærmere etterarbeid.

 

Foto: Ida Hjeltnes

 

Seansen ble delt inn i tre bolker

Hvilke verdier bygger vi by på? Hvor avhengig er vi av tillit? Her i samtale med Terje Holsten, NMBU – førsteamanuensis ved Institutt for eiendom og juss

Stemmer i Hovinbyen – hva har vi lært?

Her ble de ulike stemmene fra konferansen samlet opp – i samtale med Andreas Vaa Bermann fra PBE,  Thomas Holth (Områdeforum Stor-Økern og Magnus Hellerud Rognved (Bryn Områdeforum)

Verdens beste by – case Hovinbyen – hvordan går vi videre?

Veien videre ble tegnes ut i samtale med Jostein Øverby  fra PBE. Her ble det bla pekt på behovet for og refleksjoner rundt:

– å gå fra strategi til opplevd konkret handling
– Ha fokus på det levde liv
– Jobbe enda mer aktivt med å bryte ned siloer
– Fokus på lokal identitet
– Hovinbyen – et verktøy for transformasjon eller en «stor» bydel.

Ordet ble deretter gitt videre til Byråd for byutvikling James Stove Lorentzen, med et par spørsmål på veien om hvordan de politiske ambisjonene for dette området fortegner seg med de ambisjoner som foreligger og byrådets ambisjon om å skape verdens beste by.

Som også ble fremhevet av flere under selve konferansen og i oppsummeringen er det behov for forsterket offentlig-privat samarbeid for å forløse planer og ambisjoner som foreligger for Hovinbyen. Konferansen var et viktig startskudd for nettopp dette, og noe OMA vil initiere og ha fokus på i tiden fremover poengterte Ida Hjeltnes avslutningsvis.

Se presentasjoner fra OMAs deltakelse her:
Hovinbykonferansen – oppsummering ved OMA og Halogen
Destinasjon Bryn-presentasjon her

Foto: Ida Hjeltnes