Gå til innhold

Kommuneplan

Ressursgruppe Kommuneplan

Ressursgruppe Kommuneplan er en ressursgruppe opp mot det pågående arbeidet med revisjon av kommuneplanens arealdel, samt høyhusstrategien.

Ressursgruppen samler innspill fra et bredt knippe aktører blant OMAs medlemmer, og er en sentral dialogpartner med Plan- og bygningsetaten og Rådhuset i utviklingen og behandlingen av kommuneplanens arealdel. Gruppen gir overordnede innspill og forholder seg ikke til enkeltprosjekter med mindre de kan belyse et generelt fenomen. Ressursgruppen samarbeider tett med RG:Områdeforum og RG:Boligutvikling.

 

Medlemmer

Leder

Advokatfirmaet Haavind AS

988 60 810 |